Head

Understanding
the human brain

How does the brain function?

Menneskets hjerne udgør kun 2 % af kroppens samlede vægt, men bruger alligevel hele 20 % af kroppens energi. Og ikke alene bruger den kroppens energi - den bruger også en femtedel af den ilt, du indånder. Hjernen deler de oplysninger, den modtager, og sorterer dem, ud fra hvor lang tid de skal gemmes. De oplysninger, som kun skal bruges i et par sekunder, samles og gemmes i den sensoriske hukommelse. Derefter enten slettes eller videresendes de til korttidshukommelsen eller den aktive hukommelse, hvor de typisk gemmes i 30 sekunder. Til sidst flyttes oplysningerne til langtidshukommelsen, hvor de gemmes. Der findes to typer langtidshukommelse i hjernen. Den procedurale hukommelse handler om tillærte handlinger og vaner, som du er afhængig af, uden at være bevidst om det. Den deklarative hukommelse rummer viden og oplevelser.

Brain en
Synapses

How does brain training work?

Din hjerne er en kompleks levende computer, som består af over 100 mia. nerveceller. Placerede man disse celler i forlængelse af hinanden, ville de have en længde på 1,5 mia. fodboldbaner og nå fire en halv gange rundt om jorden. Hver hjernecelle eller hvert neuron er forbundet til de andre på en uhyre kompleks måde. Hvert neuron kan danne tusindvis af forbindelser til andre neuroner. De forbindelser, der dannes mellem neuroner, kaldes synapser, og spiller en rolle i forhold til at øge hastigheden af de signaler, dine hjerneceller sender. Noget, som er meget unikt for alle cellerne i menneskekroppen, er, at neuronerne ikke deles, ligesom de heller ikke dør for at blive erstattet af nye neuroner. De neuroner, du bliver født med, skal vare hele livet, men med træning kan du styrke forbindelserne. Ligesom man kan åbne et ekstra spor på en motorvej, kan din hjerne blive hurtigere og fastholde samme antal vejkryds.

Why train your brain?

I lang tid har forskere troet, at hjernen - eftersom hjernecellerne, neuronerne, ikke deler sig - ikke kunne styrkes. At du havde den hjerne, du blev tildelt ved fødslen. For nylig har forskere imidlertid fundet ud af, at hjernen er i stand til at trække nye bedre og stærkere forbindelser. Takket være moderne teknologi i vores dagligdag er vi hele tiden tilsluttet. Men er vi også tændt? Du kan holde din hjerne sund og aktiv ved hele tiden at stimulere dine synapser. Denne stimulans vil styrke forbindelserne mellem neuronerne og gøre din hjerne hurtigere og stærkere. På den måde øger du også tilførslen af ilt og næringsstoffer til de aktive neuroner, så hjernen forbliver sund i længere tid.

Age generation